NoSpang.com

Interesse tuinbouw neemt toe bij vrouwen
maandag, 05 september 2011 04:43

Paramaribo - Landelijk is er een groeiende interesse voor de tuinbouw, terwijl er juist een dalende trend waar te nemen is in de grootlandbouw. Het zijn voornamelijk vrouwen die nu actief groenten verbouwen. Dit doen zij door tuinbedden aan te leggen op een deel van hun erf om zo zelfvoorzienend te zijn wat groente betreft. Paimoen Wongsowikromo, LVV-coördinator ...

Regio West, zegt dat er vaker op het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een beroep wordt gedaan voor trainingen hieromtrent. “Door zelf groenten te telen in je achtertuin ben je al bezig met voedselveiligheid en voedselzekerheid, want de mensen weten wat ze eten omdat ze het zelf hebben geteeld”, zegt Wonsowikromo.

Zo heeft LVV gepland om in de laatste week van september een training over het telen van groenten te verzorgen voor tuinbouwers in Wageningen. Tot nu toe hebben alleen vrouwen zich aangemeld voor de training. In Wageningen doet zich een situatie voor waarbij de mensen genoodzaakt zijn te planten, omdat ze geen andere inkomstenbron hebben.

Tijdens de training zal hen geleerd worden hoe ze efficiënter gebruik kunnen maken van de kleine arealen die zij bezitten, waardoor ze een grotere productie hebben en dus meer inkomsten kunnen genereren. Bij de huisvrouwen is het van belang dat zij leren hoe ze op een milieuvriendelijke manier moeten omgaan met erfbeplanting. Wongsowikromo zegt dat de meesten van hen al weten te planten, maar de nodige begeleiding hierbij krijgen.

Zij gebruiken geen chemicaliën, integendeel wordt hen geleerd hoe ze bepaalde ziekten kunnen voorkomen. De coördinator Regio- Oost zegt het jammer te vinden dat er een dalende trend waar te nemen is in de grootlandbouw. Hij geeft als oorzaak dat er vergrijzing plaatsvindt binnen deze sector en dat jongeren niet willen overnemen van de ouderen.


 


We hebben 167 gasten online

Polls